Nieuwsbrieven

De acht pilots voor inclusieve technologie, die zijn voortgekomen uit de Challenge Tech voor Inclusion 2021, worden actief gevolgd door een onderzoeksteam. Het onderzoeksteam publiceert periodiek een nieuwsbrief waarin het informatie over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en inzichten deelt rondom de pilots en hun onderzoek. Hieronder kunt u deze nieuwsbrieven teruglezen.

Nieuwsbrief Lerende evaluatie Pilots Inclusieve Technologie – Juni 2023
Sinds de vorige nieuwsbrief in februari 2023 zijn er veel activiteiten geweest, maar ook belangrijke beslissingen gemaakt. Zowel bij de pilots als bij de onderzoekers.

Nieuwsbrief Lerende evaluatie Pilots Inclusieve Technologie – Juli 2022
De tweede nieuwsbrief met daarin terug- én vooruitblik op de implementatie van het onderzoek. Ook worden twee onderzoeksteamleden aan jullie voorgesteld.

Nieuwsbrief Lerende evaluatie Pilots Inclusieve Technologie – Maart 2022
De eerste nieuwsbrief met daarin een safe-the-date voor de tweede leerbijeenkomst, een uitleg van de EffectenArena en een kennismaking met het onderzoeksteam.

Bijeenkomsten

Gedurende de looptijd van de pilots vinden er meerdere bijeenkomsten plaats. Van elk van deze bijeenkomsten wordt een verslag gepubliceerd. Deze kunt u hieronder terugvinden.

Leerbijeenkomst Pilots Inclusieve Technologie – oktober 2022

Op 7 oktober jl. hebben de projectleiders van 8 innovatieve pilots hun ervaringen uitgewisseld in de Leerbijeenkomst Inclusieve Technologie. De bijeenkomst was specifiek georganiseerd voor en door alle betrokken partijen om enerzijds ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren en anderzijds om aan de hand van de bevindingen van de onderzoekers die de pilots monitoren de ontwikkelingen binnen de pilots op dit moment te bespreken.

Congres ‘De kracht van Inclusieve Technologie – december 2019

In december 2019 organiseerden de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) en de Kennisalliantie Inclusieve Technologie (KIT) het congres ‘De kracht van Inclusieve Technologie’. Ruim 250 bezoekers ontdekten in de Jaarbeurs in Utrecht welke kansen de inzet van technologie biedt voor mensen met een arbeidsbeperking, voor werkgevers en voor de maatschappij.

Artikelen

Er zijn verschillende publicaties verschenen over de werkzaamheden van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Daarin was er vooral aandacht voor de pilots waarin technologieontwikkelaars samen met werkgevers, werknemers en hun begeleiders nieuwe technologie testten om de participatie van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Hieronder kunt u deze publicaties bekijken.

Beroepen ervaren in virtual reality, een uitkomst voor werkzoekenden met autisme? (januari 2023)
Een artikel in LoopbaanVisie over een pilot uit de Challenge Tech for Inclusion 2021 waar VR ondersteunt bij de oriëntatie op beroepen voor werkzoekenden met een autismespectrumstoornis.

Professionals kunnen de kansen van inclusieve technologie verzilveren (december 2020)
Online artikel in Zorg en Welzijn over enkele succesverhalen uit de pilots.

Onbeperkt vergaderen (december 2020)
Een publicatie in het VWS Magazine Onbeperkt Meedoen over de pilot met SpeakSee. Het volledige magazine is hier te vinden.

Inzet van Techniek – Pilots Inclusie (december 2020)
Het UWV magazine bespreekt de technologieën die zijn ingezet bij de pilots en de mate waarin deze kansen bieden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Rapporten

Vanaf 2017 zijn er met subsidie van UWV drie studies uitgevoerd naar de kansen van nieuwe technologieën voor mensen met een arbeidsbeperking. De eerste twee studies, uitgevoerd door het VU Athena Instituut en door Technopolis Group en SEOR, onderzochten de kansen van nieuwe technologie voor inclusie. Deze studies leidden tot de vorming van de CTI en het uitvoeren van pilots waarin de onderzochte technologieën werden getest in de praktijk. Het meest recente onderzoek, uitgevoerd door VU Athena Instituut en Regioplan Beleidsonderzoek, volgde deze pilots en trok lering voor verdere implementatie. Op basis van deze studies bracht UWV tweemaal een kennisverslag uit. Hieronder kunt u deze rapporten bekijken.

Overzicht beproefde technologieën op de werkvloer (april 2021)
Een overzicht van technologie voor mensen met een arbeidsbeperking die getest is op de werkvloer, gemaakt door de Coalitie voor Technologie en Inclusie, UWV, Regioplan, VU Athena Instituut en TNO.

Technologie voor Inclusie werkt: Lessen uit de zeven pilots (februari 2021)
Een factsheet met beeldend overzicht van de opbrengsten en lessen van zeven pilots waarin technologie op de werkvloer is getest met mensen met een arbeidsbeperking.

Arbeidsparticipatie en technologie – Lessen uit zeven pilots en perspectieven voor groei en opschaling (oktober 2020)
Rapport VU Athena Instituut & Regioplan Beleidsonderzoek

Technologie voor Inclusie werkt in de praktijk (augustus 2020)
UWV Kennisverslag

Pilotbeschrijvingen – 2019
Begin 2019 startten zeven pilots op het gebied van technologie en inclusie. In de pilots testten technologieontwikkelaars samen met werkgevers, werknemers en hun begeleiders nieuwe technologie om de participatie van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Voor elk van deze pilots zijn inmiddels de pilotbeschrijvingen en hun opbrengsten te downloaden.

Kansen van technologie voor arbeidsparticipatie (januari 2018)
UWV Kennisverslag

Technologie en Inclusie – De rol van technologie in arbeidsparticipatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (januari 2018)
Rapport VU Athena Instituut

De kansen van technologie voor inclusie – Verkenning van kosten en baten van nieuwe technologie
als voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking (oktober 2017)
Rapport Technopolis Group & SEOR

Challenge Tech for Inclusion 2021

In de zomer van 2021 organiseerde de Coalitie voor Technologie en Inclusie de Challenge Tech for Inclusion 2021. Werkgevers, technologie-ontwikkelaars, mensen met een arbeidsbeperking, en hun ondersteuners werden uitgenodigd om samen te gaan werken aan pilotvoorstellen. In drie regionale online bijeenkomsten konden zij samen in gesprek over de Challenge. Uit de pilotvoorstellen die werden ingediend zijn uiteindelijk acht pilots geselecteerd. Meer informatie over deze pilots is hier te vinden.

Video’s en presentaties uit de Challenge bekijken