De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft in het najaar van 2021, als onderdeel van de Challenge Tech for Inclusion 2021, verschillende partijen uitgedaagd om voorstellen in te dienen voor pilots waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Werkgevers, technologieontwikkelaars, onderwijsinstellingen, mensen met een arbeidsbeperking en hun ondersteuners hebben hiervoor gezamenlijk verschillende voorstellen voor pilots ingediend.

In deze voorstellen wordt technologie ingezet in een werkgerelateerde praktijksetting (op de werkvloer, tijdens stage, een leerwerktraject, of in de context van re-integratie). Partijen hebben voorstellen ingediend voor twee typen pilots:

  • Pionier-pilots, waarbij nieuw ontwikkelde technologie (voor de eerste keer) wordt toegepast in een werkgerelateerde praktijksetting voor mensen met een beperking.
  • Groei-pilots, waarbij beproefde technologie op grotere (regionale) schaal wordt ingezet voor meerdere mensen met een beperking en/of bij meerdere werkgerelateerde praktijksettings.

UWV stelt als partner van de CTI een bedrag beschikbaar voor het implementeren van de technologie op de werkvloer een deelname aan het onderzoek. In totaal is er een bedrag van €1 miljoen beschikbaar gesteld voor maximaal 10 pilots.

Winnaars Challenge Tech for Inclusion 2021

De winnaars van de Tech for in Inclusion Challenge 2021 zijn bekend! De oproep van Coalitie voor Technologie en Inclusie voor nieuwe pilots met inclusieve technologie heeft 8 winnaars opgeleverd. De pilots bieden een mooie variëteit aan technologieën die gedurende anderhalf op de werkvloer worden geïmplementeerd voor diverse eindgebruikers. Zowel voor mensen met psychosociale als fysieke belemmeringen.

De winnaars zijn:

1. Stressmonitoring

Vijftig tot zestig werknemers gaan, onder begeleiding van een (job)coach, hun stresslevel en stressfactoren monitoren met behulp van een smartwatch en een online vragenlijst in een app. De app verschaft hen inzicht, zodat ze gericht kunnen acteren. Een deel van hen gaat de wearable uittesten in het kader van hun re-integratie.

Pilotconsortium: Carapax i.s.m. o.a. Werkzaak Rivierenland, Fontys Hogescholen, Heliomare, Bartimeus, AMFORS, Eega Groep en Werksaam WestFriesland.

Contactpersoon: Addy Borst

2. AR-technologie voor mondzorg

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan, ondersteund door augmented reality (AR), voor MondzorgPlus koffers inpakken met alle benodigdheden voor tandartsen die mondzorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om het inpakken van zeshonderd koffers per dag. Na een testfase in een SW-omgeving gaan werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deze werkzaamheden bij MondzorgPlus zelf verrichten.

Pilotconsortium: MidZuid is.m. MondzorgPlus en TNO.

Contactpersoon: Marleen Braakhuis

3. Cobot in de maakindustrie

Mensen met functieverlies in een van beide handen, polsen, armen of schouders gaan samen met een cobot verschillende producten en halffabrikaten in elkaar zetten binnen een SW-setting. Deze pionierpilot start met een testfase met zeven medewerkers. Bij een goed testresultaat wordt er opgeschaald van één naar vijf cobots. En wordt de uitrol richting de detacheringsbedrijven en andere (SW) bedrijven in de Regio Twente opgestart.

Pilotconsortium: DCW i.s.m. Gemeente Enschede en Saxion FabLab en diverse regionale werkgevers.

Contactpersoon: Martien van Rijn

4. AI voor mensen met spraakproblemen

Een softwaremodel op basis van artificial intelligence (AI) kan fluisterspraak van mensen met stemproblemen zonder vertraging omzetten naar een normaal stemgeluid bij telefoneren of beeldbellen. In deze pionierpilot wordt deze technologie, na een korte testfase, ingezet voor werknemers die stotteren en voor werknemers met stembandverlamming, spasmodische dysfonie en stemaandoeningen als gevolg van kanker. Ze werken in verschillende functies bij de Rijksoverheid en KPN.

Pilotconsortium: Whispp, i.s.m. Stichting Support Stotteren, Dystonie Vereniging, Patiëntenvereniging HOOFD HALS, AKC, de Rijksoverheid en KPN

Contactpersoon: Joris Castermans

5. VR-bril voor beroepskeuze bij mensen met autisme en angststoornissen

Mensen met autisme en angststoornissen vinden het meer dan gemiddeld lastig om het juiste beroep te kiezen. In deze pilot krijgen dertig studenten en dertig cliënten van een SW-bedrijf met een filmpje in een virtual reality (VR) bril een beter beeld van diverse beroepen. Deze pilot bouwt voort op een eerder succesvol afgerond project. Er worden vijftien nieuwe films gemaakt voor de VR-bril.

Pilotconsortium: Lucrato i.s.m Aventus, Saxion, WeenerXL, KIT, TINT en de UT

Contactpersoon: Sjoerd de Vries

6. VR-bril voor mensen met psychosociale klachten

Een VR-bril wordt ingezet om werknemers met stress/burnout te helpen bij hun mentale weerbaarheid. Tijdens deze pilot worden tien tot vijftien films ontwikkeld en in verschillende rondes getest bij eindgebruikers. De deelnemende werkgevers (LIOF, MECC, Radar, Xonar) zullen de VR-bril aan hun werknemers aanbieden. Er worden circa tweehonderd daadwerkelijke gebruikers verwacht.

Pilotconsortium: Psylaris i.s.m. o.a. LIOF, MECC, Radar en Xonar

Contactpersoon: Mike Verhiel

7. Spraakherkenning voor doven en slechthorenden

In een eerdere pilot is voor werknemers met een auditieve disbalans met succes een spraakherkenningssysteem ingezet. Dat systeem maakt het mogelijk om groepsgesprekken te voeren (ook digitaal), mee te doen aan informele gesprekken op de werkvloer en scholing- en trainingssessies te volgen. De mogelijkheden worden in deze pilot uitgebreid en verder onderzocht op 25 werkplekken bij de Nationale Politie, VGZ en de Rijksoverheid.

Pilotconsortium: Speaksee i.s.m. de Nationale Politie, Kentalis, VGZ en de Rijksoverheid

Contactpersoon: Jari Hazelenbach

8. Voorleesbril voor mensen met een leesbeperking

In een eerdere pilot is met succes kleinschalig een voorleesbril ingezet. In deze nieuwe pilot wordt de voorleesbril bij twintig zeer diverse werkplekken en functies ook ingezet voor mensen met een leesbeperking zoals laaggeletterden en voor mensen met een motorische disbalans zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast wordt een navibelt ingezet als mobiliteitsmiddel voor mensen met een visuele disbalans.

Pilotconsortium: Lexima Reijenker Vison i.s.m. Koninklijke Visio, Bartimeus, Oogvereniging, Stichting Lezen en Schrijven, Werkzaam Rivierenland, IBN, BworkZ, Detailresult Groep en Keter Benelux.

Contactpersoon: Bernard Bremmer

Bekijk hier de presentatie van de pilots