Interesse & Contact

Vragen of meedoen?

Wilt u op de hoogte blijven van de Coalitie voor Technologie en Inclusie? Of wil uw organisatie de doelstellingen van de Coalitie voor Technologie en Inclusie onderschrijven?

Dan kunt u contact met ons opnemen via coalitie@technologievoorinclusie.nl

Waarom is de coalitie belangrijk?

"Innovatieve technologie biedt extra kansen voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Om deze kansen te benutten is een goede samenwerking tussen werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners essentieel. De komende periode gaan we nog meer inzetten op die samenwerking en het benutten van kansen!"

Guus van Weelden, Lid raad van bestuur UWV

"Belangrijk dat we blijven investeren in de ontwikkelingen van ondersteunende oplossingen voor mensen met een beperking. Juist met deze oplossingen zorgen we ervoor dat ook zij op de arbeidsmarkt kunnen meedoen bij reguliere werkgevers. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steun ik deze challenge dan ook van harte."

Wouter Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid