Over de Coalitie voor Technologie & Inclusie

Over CTI

De Coalitie voor Technologie en inclusie stimuleert, coördineert en ondersteunt de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Verkleinen participatieverschil arbeidsmarkt

Mensen met een arbeidshandicap ondervinden belemmeringen in het vinden en behouden van werk. Deze belemmeringen kunnen worden opgeheven door de inzet van relevante en adequate technologische hulpmiddelen en voorzieningen. Er zijn al veelbelovende technologische toepassingen, maar die worden nog zeer beperkt ingezet voor de ondersteuning van mensen met een beperking.

Dat is wel belangrijk. De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap ligt fors lager dan het gemiddelde van de totale beroepsgeschikte bevolking. Waar ongeveer twee derde van de totale arbeidsbevolking tussen de 15 en 64 meer dan 12 uur per week werkt, ligt dit percentage voor personen met een arbeidshandicap fors lager. Dit Nederlandse netto participatieverschil is het grootste in de Europese Unie.

Ontstaan van de CTI

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) is ontstaan in 2018. Het initiatief volgde op twee studies naar de kansen van nieuwe technologieën voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgevoerd met subsidie van UWV (Athena Instituut, 2018; Technopolis Group en SEOR, 2018). De begeleidingscommissie van de twee onderzoeken wilde graag verder met de uitkomsten van de studies. Verschillende partijen werden door UWV benaderd om plaats te nemen in de CTI. Om het onderwerp meer aandacht te geven, werd er in januari 2018 een symposium georganiseerd waarbij de coalitie gelanceerd werd en er ideeën werden opgehaald om een agenda te ontwikkelen.

Binnen de coalitie komen vertegenwoordigers van gebruikers (mensen met een arbeidsbeperking), werkgevers, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en beleidsmakers samen om de mogelijkheden op dit vlak te realiseren. De coalitieleden zitten als ambassadeur in de coalitie. De CTI komt eens per drie maanden samen en de bijeenkomsten worden gefaciliteerd door UWV.

De visie van de Coalitie voor Technologie en Inclusie is om de domeinen van technologie en werk met elkaar te verbinden, zodat technologie ontwikkeld en toegepast wordt waardoor mensen met een arbeidsbeperking in staat worden gesteld om te werken. Om dit te bereiken focust de coalitie op drie pijlers: kennis delen, uitproberen en het wegnemen van barrières.

Totale arbeidsbevolking

  • > 12 uur p/w
  • < 12 uur p/w

Met arbeidshandicap

  • > 12 uur p/w
  • < 12 uur p/w

Bron: Technopolis Group en SEOR (2017)

Coalitieleden

Ton Wilthagen

Tilburg University

Peter van Leeuwen

Landelijke Cliëntenraad

Ton van Trienen

Jobstap

Ilse Hento

UWV

Suzanne Lagerveld

UWV

Roderik van der Ploeg

Ministerie van SZW

Josje Verbeeten

Robot Academie

Steven Hubeek

AWVN

Marjolein Dohmen-Janssen

4TU.Federation

Richard Brenkman

Sectorraad Go

Aanbevelingen en motivaties

Belangrijk dat we blijven investeren in de ontwikkelingen van ondersteunende oplossingen voor mensen met een beperking. Juist met deze oplossingen zorgen we ervoor dat ook zij op de arbeidsmarkt kunnen meedoen bij reguliere werkgevers. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steun ik deze challenge dan ook van harte.

Wouter Koolmees - Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Innovatieve technologie biedt extra kansen voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Om deze kansen te benutten is een goede samenwerking tussen werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners essentieel. De komende periode gaan we nog meer inzetten op die samenwerking en het benutten van kansen!

Guus van Weelden - Lid raad van bestuur UWV

AWVN zal zich actief inzetten om de onbegrensde mogelijkheden van ondersteunende technologie onder de aandacht van werkgevers te brengen. Een belangrijke stap voorwaarts naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Erik Groot - AWVN

Robots kunnen er voor gaan zorgen dat er minder uitval is en dat mensen die nu aan de kant staan, werk kunnen gaan doen dat eerder voor hen niet haalbaar was. Optimale interactie tussen mens en robot, daar draait het om.

Josje Verbeeten - Robot Academie

De Jobstap Groep zet zich in voor mensen met een arbeidsbeperking, hierbij creëren wij samen met de klant kansen op de arbeidsmarkt. Deze kansen worden vergroot als nieuwe technologieën ingezet kunnen worden om een deel van hun beperking te verminderen.

Ton van Trienen - Jobstap

Met behulp van nieuwe technologieën komt de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij.

Else Roetering - Landelijke Cliëntenraad

Organisaties die onze doelstellingen onderschrijven

Onderstaande organisaties onderschrijven de doelstellingen van de CTI. Onderschrijft u ook onze doelstellingen?
Neem dan contact met ons op.