Kansen van nieuwe technologie voor inclusie

Deze acht onderzochte nieuwe technologieën bieden diverse mogelijkheden voor inclusie. Nieuwe technologie heeft de potentie om kosten voor voorzieningen te verlagen. Het heeft ook de potentie om bij te dragen aan (ander) werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Nieuwe technologie alleen is echter niet voldoende om alle belemmeringen voor inclusie en arbeidsparticipatie weg te nemen.

Hoe kunt u de kansen benutten van nieuwe technologie voor inclusie?

Beleidsmakers
Benadruk ook de positieve rol die technologie kan spelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maak nieuwe technologie onderdeel van een beleids-/actieplan voor vergroting van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten.

Onderzoekers
Werk samen over domeinen heen en organiseer technologiepilots met eindgebruikers in living labs die de arbeidscontext meenemen.

Ontwikkelaars
Kijk verder dan de zorgcontext en kies ook het perspectief van mensen met arbeidsbeperking in een arbeidscontext bij de technologie- en productontwikkeling.

Werkgevers
Wees innovatief, verken de mogelijkheden en onderneem maatschappelijk verantwoord door nieuwe technologie toe te passen of te testen met uw personeel met een arbeidsbeperking en bij het (inclusief) aanstellen van nieuw personeel.

Financiers
Creëer onderzoeks- en innovatieprogramma’s rondom technologie en inclusie en begin tijdig met de inpassing van nieuwe voorzieningen in formele afwegings- en financieringskaders.