Artikelen

Er zijn verschillende publicaties verschenen over de werkzaamheden van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Daarin was er vooral aandacht voor de pilots waarin technologieontwikkelaars samen met werkgevers, werknemers en hun begeleiders nieuwe technologie testten om de participatie van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Hieronder kunt u deze publicaties bekijken.

Professionals kunnen de kansen van inclusieve technologie verzilveren (december 2020)
Online artikel in Zorg en Welzijn over enkele succesverhalen uit de pilots.

Onbeperkt vergaderen (december 2020)
Een publicatie in het VWS Magazine Onbeperkt Meedoen over de pilot met SpeakSee. Het volledige magazine is hier te vinden.

Inzet van Techniek – Pilots Inclusie (december 2020)
Het UWV magazine bespreekt de technologieën die zijn ingezet bij de pilots en de mate waarin deze kansen bieden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Rapporten

Vanaf 2017 zijn er met subsidie van UWV drie studies uitgevoerd naar de kansen van nieuwe technologieën voor mensen met een arbeidsbeperking. De eerste twee studies, uitgevoerd door het VU Athena Instituut en door Technopolis Group en SEOR, onderzochten de kansen van nieuwe technologie voor inclusie. Deze studies leidden tot de vorming van de CTI en het uitvoeren van pilots waarin de onderzochte technologieën werden getest in de praktijk. Het meest recente onderzoek, uitgevoerd door VU Athena Instituut en Regioplan Beleidsonderzoek, volgde deze pilots en trok lering voor verdere implementatie. Op basis van deze studies bracht UWV tweemaal een kennisverslag uit. Hieronder kunt u deze rapporten bekijken.

Overzicht beproefde technologieën op de werkvloer (april 2021)
Een overzicht van technologie voor mensen met een arbeidsbeperking die getest is op de werkvloer, gemaakt door de Coalitie voor Technologie en Inclusie, UWV, Regioplan, VU Athena Instituut en TNO.

Technologie voor Inclusie werkt: Lessen uit de zeven pilots (februari 2021)
Een factsheet met beeldend overzicht van de opbrengsten en lessen van zeven pilots waarin technologie op de werkvloer is getest met mensen met een arbeidsbeperking.

Arbeidsparticipatie en technologie – Lessen uit zeven pilots en perspectieven voor groei en opschaling (oktober 2020)
Rapport VU Athena Instituut & Regioplan Beleidsonderzoek

Technologie voor Inclusie werkt in de praktijk (augustus 2020)
UWV Kennisverslag

Kansen van technologie voor arbeidsparticipatie (januari 2018)
UWV Kennisverslag

Technologie en Inclusie – De rol van technologie in arbeidsparticipatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (januari 2018)
Rapport VU Athena Instituut

De kansen van technologie voor inclusie – Verkenning van kosten en baten van nieuwe technologie
als voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking (oktober 2017)
Rapport Technopolis Group & SEOR

Congres

In december 2019 organiseerden de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) en de Kennisalliantie Inclusieve Technologie (KIT) het congres ‘De kracht van Inclusieve Technologie’. Ruim 250 bezoekers ontdekten in de Jaarbeurs in Utrecht welke kansen de inzet van technologie biedt voor mensen met een arbeidsbeperking, voor werkgevers en voor de maatschappij.

Verslag en foto's congres

Challenge Tech for Inclusion 2021

In de zomer van 2021 organiseerde de Coalitie voor Technologie en Inclusie de Challenge Tech for Inclusion 2021. Werkgevers, technologie-ontwikkelaars, mensen met een arbeidsbeperking, en hun ondersteuners werden uitgenodigd om samen te gaan werken aan pilotvoorstellen. In drie regionale online bijeenkomsten konden zij samen in gesprek over de Challenge. Uit de pilotvoorstellen die werden ingediend zijn uiteindelijk acht pilots geselecteerd.

Video’s en presentaties uit de Challenge bekijken