De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) daagt partijen uit om voorstellen in te dienen voor pilots waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Werkgevers, technologieontwikkelaars, onderwijsinstellingen, mensen met een arbeidsbeperking en hun ondersteuners kunnen nu een gezamenlijk voorstel voor een pilot indienen.

In deze pilots wordt technologie ingezet in een werkgerelateerde praktijksetting (op de werkvloer, tijdens stage, een leerwerktraject, of in de context van re-integratie). Er kunnen voorstellen worden ingediend voor twee typen pilots:

  • Pionier-pilots, waarbij nieuw ontwikkelde technologie (voor de eerste keer) wordt toegepast in een werkgerelateerde praktijksetting voor mensen met een beperking.
  • Groei-pilots, waarbij beproefde technologie op grotere (regionale) schaal wordt ingezet voor meerdere mensen met een beperking en/of bij meerdere werkgerelateerde praktijksettings.

UWV stelt als partner van de CTI een bedrag beschikbaar voor het implementeren van de technologie op de werkvloer een deelname aan het onderzoek. In totaal is er een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor maximaal 10 pilots. De pilotvoorstellen dienen uiterlijk 24 september 2021 te worden ingediend.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden pilotvoorstellen

Om samenwerkingspartners te ontmoeten, ideeën op te doen en uit te wisselen is het mogelijk om aan één van de Challenge bijeenkomsten mee te doen in juni. Zie hier voor meer informatie.