De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) daagt partijen uit om voorstellen in te dienen voor pilots waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Werkgevers, technologieontwikkelaars, onderwijsinstellingen, mensen met een arbeidsbeperking en hun ondersteuners kunnen nu een gezamenlijk voorstel voor een pilot indienen.

In deze pilots wordt technologie ingezet in een werkgerelateerde praktijksetting (op de werkvloer, tijdens stage, een leerwerktraject, of in de context van re-integratie). Er kunnen voorstellen worden ingediend voor twee typen pilots:

  • Pionier-pilots, waarbij nieuw ontwikkelde technologie (voor de eerste keer) wordt toegepast in een werkgerelateerde praktijksetting voor mensen met een beperking.
  • Groei-pilots, waarbij beproefde technologie op grotere (regionale) schaal wordt ingezet voor meerdere mensen met een beperking en/of bij meerdere werkgerelateerde praktijksettings.

UWV stelt als partner van de CTI een bedrag beschikbaar voor het implementeren van de technologie op de werkvloer een deelname aan het onderzoek. In totaal is er een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor maximaal 10 pilots. De pilotvoorstellen dienen uiterlijk 24 september 2021 te worden ingediend.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden pilotvoorstellen.

Om samenwerkingspartners te ontmoeten, ideeën op te doen en uit te wisselen is het mogelijk om aan één van de Challenge bijeenkomsten mee te doen in juni. Zie hier voor meer informatie.

Er zijn al veel ervaringen en expertise opgebouwd vanuit eerdere pilots. Om deze optimaal te benutten bij het uitwerken van een pilotplan en de inrichting van een pilot  kunnen de opstellers van een pilotplan een online workshop bijwonen.

Bij deze bijeenkomst delen onderzoekers en betrokkenen uit de praktijk hun ervaringen uit eerdere pilots en implementatie-tips. Daarbij is vanzelfsprekend ook veel ruimte voor interactie en de vertaalslag naar jouw eigen pilot. Onderwerpen die in elk geval aan bod zullen komen zijn:

  • het betrekken van eindgebruikers;
  • aanpassingen in werkprocessen en -afspraken om te zorgen dat technologie echt bijdraagt aan inclusie.

Dus heb je vragen over hoe je de implementatie van technologie in de context van werk of re-integratie voor mensen met een beperking binnen jouw pilot het beste kunt aanpakken? Doe je voordeel met de inzichten en ervaringen uit eerdere pilots en meld je aan voor een bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt tweemaal aangeboden: op 12 juli en op 31 augustus van 10-12 uur. Aanmelden kan via: info@technologievoorinclusie.nl. Bij de aanmelding kun je ook aangeven welke vragen of onderwerpen voor jou belangrijk zijn. Dan kunnen we daar in de workshop zoveel mogelijk bij aansluiten.

Een overzicht van veelgestelde vragen, met bijbehorende antwoorden, kunt u hier vinden.