Banner voor nieuwe regionale challenges 2021

Over de Coalitie voor Technologie en Inclusie

De technologische ontwikkeling gaat snel. De inzet van die technologie vraagt om verstandige keuzes. Laten we er voor kiezen om technologie bewust in te zetten om mensen met een arbeidsbeperking betere kansen te geven op de arbeidsmarkt. Dat is nodig!

Fred Paling - voorzitter Raad van Bestuur van UWV

De Jobstap Groep zet zich in voor mensen met een arbeidsbeperking, hierbij creëren wij samen met de klant kansen op de arbeidsmarkt. Deze kansen worden vergroot als nieuwe technologieën ingezet kunnen worden om een deel van hun beperking te verminderen.

Ton van Trienen - Jobstap

AWVN zal zich actief inzetten om de onbegrensde mogelijkheden van ondersteunende technologie onder de aandacht van werkgevers te brengen. Een belangrijke stap voorwaarts naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Erik Groot - AWVN

Robots kunnen er voor gaan zorgen dat er minder uitval is en dat mensen die nu aan de kant staan, werk kunnen gaan doen dat eerder voor hen niet haalbaar was. Optimale interactie tussen mens en robot, daar draait het om.

Josje Verbeeten - Robot Academie

Er is een groep kwetsbare mensen die net een extra steuntje nodig hebben om te functioneren. Technologie kan dat duwtje in de rug geven.

Bernard ter Haar - directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Met behulp van nieuwe technologieën komt de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij

Else Roetering - Landelijke Cliëntenraad

Rapporten over Technologie en Inclusie

In 2018 zijn er met subsidie van UWV twee studies uitgevoerd naar de kansen van nieuwe technologieën voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze studies werden uitgevoerd door het VU Athena Instituut en door Technopolis Group en SEOR. UWV bracht op basis van deze studies een kennisverslag uit over de kansen van technologie voor arbeidsparticipatie. Bent u geïnteresseerd naar de onderzoeksrapporten? U kunt ze inzien door deze hiernaast te downloaden.

Kansen van nieuwe technologie voor inclusie

Bekijk de diverse mogelijkheden van nieuwe technologie voor inclusie:

project-1

(Sociale) robotassistenten

Een robotassistent helpt mensen met een fysieke of visuele beperking bij het navigeren of uitvoeren van handelingen.
project-1

Digitale assistenten

Slimme apps en software maken van telefoons en computers een digitale assistent die informatie, advies en hulp op afroep biedt.
project-1

Telepresence robots

Met een telepresence robot kan iemand met een fysieke beperking mobiel aanwezig zijn op zijn werk zonder zich daar fysiek te bevinden.
project-1

(Gemotoriseerde) exoskeletten

Een exoskelet is een draagbaar extern skelet dat wordt aangedreven door een elektromotor waarmee een verlamde ledenmaat kan bewegen.
project-1

Tools voor live ondertiteling

Slimme algoritmes herkennen spraak en zetten die live om in ondertitels of vertalingen, bedoeld om audio en video beter te begrijpen.
project-1

Gepersonaliseerde producten

Gepersonaliseerde producten zijn unieke producten die op maat gemaakt zijn naar de wensen van de gebruiker en dienen als protese.
project-1

Spraakgestuurde apparaten

Speciale spraakgestuurde apparaten maken het mogelijk om apparatuur in de omgeving via spraakopdrachten te bedienen.

Onze activiteiten

De Coalitie voor Technologie en Inclusie richt zich op drie pijlers:

Coalitieleden

Ton Wilthagen nn

Tilburg un

Else Roetering

Landelijke Cliëntenraad

Ton van Trienen

Jobstap

Ilse Hento

UWV

Cora van Horssennn

UWV

Hans Schepers

Ministerie van SZW

Josje Verbeeten

Robot Academie

Erik Groot

AWVN

Organisaties die onze doelstellingen onderschrijven

Onderstaande organisaties onderschrijven de doelstellingen van de CTI. Onderschrijft u ook onze doelstellingen?
Neem dan contact met ons op.