Front Page Kopiëren

Over de Coalitie voor Technologie en Inclusie

Met behulp van nieuwe technologieën komt de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij

Else Roetering - Landelijke Cliëntenraad

Onze activiteiten

De Coalitie voor Technologie en Inclusie richt zich op vier pijlers:

Icoon opschalen

Praktijkervaringen

We organiseren op regionale schaal pilots waar zowel ruimte is voor het opschalen van technologie die op kleine schaal veelbelovend bleek (groeipilots), als voor het beproeven van innovatieve technologie die klaar is voor gebruik op de werkvloer (pionierpilots). Daarbij is er bijzondere aandacht voor mensen met psychosociale beperkingen. Door opschaling kan de bijdrage van technologie aan een meer inclusieve arbeidsmarkt steviger worden neergezet.

Icoon kennis delen

Kennisdelen

We delen actief kennis, zodat meer mensen zicht krijgen op de kansen die technologie biedt. Dit doen we op maat voor verschillende stakeholders. We zetten hierbij primair in op het bereiken van werkgevers en professionals die hen ondersteunen, onder andere door de opzet van een Living Lab.

Icoon systeembarriere

Systeembarrières slechten

Door opschaling naar regionaal niveau krijgen we zicht op belemmeringen voor een bredere benutting. Waar systeembarrières optreden zetten we vanuit het CTI-netwerk in op een doeltreffende oplossing. Daarnaast stimuleren we de inbedding van innovatieve voorzieningen binnen reguliere dienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ioon verbinden

Verbinden

We brengen verschillende publieke en private partijen bij elkaar zoals technologie-ontwikkelaars, mensen met een beperking, werkgevers, onderwijsinstellingen en re-integratieprofessionals en andere ondersteuners. Niet alleen tijdens nieuwe pilots, maar ook bij het delen van kennis en het organiseren van bijeenkomsten.

Kansen van nieuwe technologie voor inclusie

Bekijk de diverse mogelijkheden van nieuwe technologie voor inclusie:

project-1

(Sociale) robotassistenten

Een robotassistent helpt mensen met een fysieke of visuele beperking bij het navigeren of uitvoeren van handelingen.
project-1

Digitale assistenten

Slimme apps en software maken van telefoons en computers een digitale assistent die informatie, advies en hulp op afroep biedt.
project-1

Telepresence robots

Met een telepresence robot kan iemand met een fysieke beperking mobiel aanwezig zijn op zijn werk zonder zich daar fysiek te bevinden.
project-1

(Gemotoriseerde) exoskeletten

Een exoskelet is een draagbaar extern skelet dat wordt aangedreven door een elektromotor waarmee een verlamde ledenmaat kan bewegen.
project-1

Tools voor live ondertiteling

Slimme algoritmes herkennen spraak en zetten die live om in ondertitels of vertalingen, bedoeld om audio en video beter te begrijpen.
project-1

Gepersonaliseerde producten

Gepersonaliseerde producten zijn unieke producten die op maat gemaakt zijn naar de wensen van de gebruiker en dienen als protese.
project-1

Spraakgestuurde apparaten

Speciale spraakgestuurde apparaten maken het mogelijk om apparatuur in de omgeving via spraakopdrachten te bedienen.

Publicaties over Technologie en Inclusie

Er zijn verschillende artikelen en rapporten verschenen over de werkzaamheden van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Daarin was er aandacht voor de pilots waarin technologieontwikkelaars samen met werkgevers, werknemers en hun begeleiders nieuwe technologie testten om de participatie van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen. U vindt alle documenten op de pagina Publicaties.

Richard Brenkman

Sectorraad Go

Organisaties die onze doelstellingen onderschrijven

Onderstaande organisaties onderschrijven de doelstellingen van de CTI. Onderschrijft u ook onze doelstellingen?
Neem dan contact met ons op.