Front Page – Backup 24/04

Over de Coalitie voor Technologie en Inclusie

Belangrijk dat we blijven investeren in de ontwikkelingen van ondersteunende oplossingen voor mensen met een beperking. Juist met deze oplossingen zorgen we ervoor dat ook zij op de arbeidsmarkt kunnen meedoen bij reguliere werkgevers. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steun ik deze challenge dan ook van harte.

Wouter Koolmees - Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Innovatieve technologie biedt extra kansen voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Om deze kansen te benutten is een goede samenwerking tussen werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners essentieel. De komende periode gaan we nog meer inzetten op die samenwerking en het benutten van kansen!

Guus van Weelden - Lid raad van bestuur UWV

De Jobstap Groep zet zich in voor mensen met een arbeidsbeperking, hierbij creëren wij samen met de klant kansen op de arbeidsmarkt. Deze kansen worden vergroot als nieuwe technologieën ingezet kunnen worden om een deel van hun beperking te verminderen.

Ton van Trienen - Jobstap

AWVN zal zich actief inzetten om de onbegrensde mogelijkheden van ondersteunende technologie onder de aandacht van werkgevers te brengen. Een belangrijke stap voorwaarts naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Erik Groot - AWVN

Robots kunnen er voor gaan zorgen dat er minder uitval is en dat mensen die nu aan de kant staan, werk kunnen gaan doen dat eerder voor hen niet haalbaar was. Optimale interactie tussen mens en robot, daar draait het om.

Josje Verbeeten - Robot Academie

Met behulp van nieuwe technologieën komt de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij

Else Roetering - Landelijke Cliëntenraad

Onze activiteiten

De Coalitie voor Technologie en Inclusie richt zich op drie pijlers:

Kansen van nieuwe technologie voor inclusie

Bekijk de diverse mogelijkheden van nieuwe technologie voor inclusie:

project-1

(Sociale) robotassistenten

Een robotassistent helpt mensen met een fysieke of visuele beperking bij het navigeren of uitvoeren van handelingen.
project-1

Digitale assistenten

Slimme apps en software maken van telefoons en computers een digitale assistent die informatie, advies en hulp op afroep biedt.
project-1

Telepresence robots

Met een telepresence robot kan iemand met een fysieke beperking mobiel aanwezig zijn op zijn werk zonder zich daar fysiek te bevinden.
project-1

(Gemotoriseerde) exoskeletten

Een exoskelet is een draagbaar extern skelet dat wordt aangedreven door een elektromotor waarmee een verlamde ledenmaat kan bewegen.
project-1

Tools voor live ondertiteling

Slimme algoritmes herkennen spraak en zetten die live om in ondertitels of vertalingen, bedoeld om audio en video beter te begrijpen.
project-1

Gepersonaliseerde producten

Gepersonaliseerde producten zijn unieke producten die op maat gemaakt zijn naar de wensen van de gebruiker en dienen als protese.
project-1

Spraakgestuurde apparaten

Speciale spraakgestuurde apparaten maken het mogelijk om apparatuur in de omgeving via spraakopdrachten te bedienen.

Publicaties over Technologie en Inclusie

Er zijn verschillende artikelen en rapporten verschenen over de werkzaamheden van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Daarin was er aandacht voor de pilots waarin technologieontwikkelaars samen met werkgevers, werknemers en hun begeleiders nieuwe technologie testten om de participatie van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen. U vindt alle documenten op de pagina Publicaties.

Coalitieleden

Ton Wilthagen

Tilburg University

Peter van Leeuwen

Landelijke Cliëntenraad

Ton van Trienen

Jobstap

Ilse Hento

UWV

Suzanne Lagerveld

UWV

Roderik van der Ploeg

Ministerie van SZW

Josje Verbeeten

Robot Academie

Steven Hubeek

AWVN

Marjolein Dohmen-Janssen

4TU.Federation

Richard Brenkman

Sectorraad Go

Organisaties die onze doelstellingen onderschrijven

Onderstaande organisaties onderschrijven de doelstellingen van de CTI. Onderschrijft u ook onze doelstellingen?
Neem dan contact met ons op.