Tech for Inclusion 2021 / regional challenges

UITNODIGING         10 of 17 of 24 juni   10.00-12.00 uur

Een bril die voorleest wat je zelf niet kunt lezen, een beamer die met lichtsignalen helpt bij het assembleren, een robot die je begeleidt, of een Augmented Reality bril die je door werkprocessen loodst… Zo zijn er afgelopen periode prachtige nieuwe technologieën getest op de werkvloer. De kansen die technologie biedt voor mensen met een beperking willen we nu breder benutten en uitbouwen. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Pilots Overzicht

Neem deel aan de challenge

Om inspiratie op te doen voor pilots én om partners te ontmoeten, nodigt de Coalitie voor Technologie en Inclusie je van harte uit om deel te nemen aan de online challenge TECH for INCLUSION 2021.

Aanmelden

Ideeën indienen om technologie te benutten

Technologie inzetten om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken! De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) is op zoek naar partijen die zich daarvoor willen inzetten en die samen een regionaal pilotvoorstel willen indienen. Via deze pilots willen we, met de mogelijkheden die technologie biedt, bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

De pilotvoorstellen kunnen gericht zijn op:

  • GROEI: In groei-pilots willen we technologie voor mensen met een beperking, die al op kleine schaal is beproefd, nu ook op grotere (regionale) schaal gaan inzetten. Bij meer bedrijven en voor meer medewerkers!
  • PIONIEREN: In pionier-pilots kan nieuwe technologie voor de eerste keer worden toegepast in een werk of re-integratie setting voor mensen met een beperking.

Voor wie?

We nodigen werkgevers, technologie-ontwikkelaars, mensen met een arbeidsbeperking, en hun ondersteuners (zoals arbeidsdeskundigen en jobcoaches) van harte uit om deel te nemen aan de challenge en samen te gaan werken aan pilotvoorstellen.

Wanneer?

  • Regio Noord: donderdag 10 juni, online, 10.00-12.00 uur
  • Regio Midden: donderdag 17 juni, online, 10.00-12.00 uur
  • Regio Zuid: donderdag 24 juni, online, 10.0-12.00 uur

Meld je gratis aan via deze aanmeldknop, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Regionaal

We organiseren de online challenges regionaal. Voor personen en organisaties die landelijk, of in verschillende regio’s werken is het mogelijk om aan meerdere challenges deel te nemen.

De Coalitie voor Technologie en Inclusie

De Coalitie voor Technologie en Inclusie is een samenwerkingsverband tussen UWV, het ministerie van SZW, AWVN, de LCR, Jobstap, de Robotacademie, Tilburg University, de sectorraad GO en de 4TU Federation.

Heb je suggesties of wil je contact opnemen naar aanleiding van de Challenges? Mail dan naar coalitie@technologievoorinclusie.nl.

Namens alle leden van de Coalitie voor Technologie en Inclusie kijken we uit naar je deelname!

Wouter Koolmees Guus van Weelden
Minister van SZW Lid raad van bestuur UWV

"Belangrijk dat we blijven investeren in de ontwikkelingen van ondersteunende oplossingen voor mensen met een beperking. Juist met deze oplossingen zorgen we ervoor dat ook zij op de arbeidsmarkt kunnen meedoen bij reguliere werkgevers. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steun ik deze challenge dan ook van harte."

Wouter Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

"Innovatieve technologie biedt extra kansen voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Om deze kansen te benutten is een goede samenwerking tussen werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners essentieel. De komende periode gaan we nog meer inzetten op die samenwerking en het benutten van kansen!"

Guus van Weelden, Lid raad van bestuur UWV

"Technologie kan letterlijk alle kanten op. We hebben met elkaar de opdracht de ontwikkelingen in goede banen te leiden."


Ton Wilthagen, Hoogleraar Tilburg University

Meer informatie over de pilots

Klik hier voor meer informatie over het indienen van pilotvoorstellen

Technologie maakt werk mogelijk, boeiender en uitdagender. Daarom bespreken we de behoefte, mogelijkheden en kansen voor nieuwe pilots. Deelnemers zijn (grote) werkgevers, arbeidsdeskundigen, werknemers/werkzoekenden en veel technologie producenten met hun nieuwste technische tools om mensen met een beperking beter in staat te kunnen stellen om te (blijven) werken. Zowel uit Nederland, Duitsland, Frankrijk als Spanje!

10.00 uur Welkom (link ontvangt u vooraf, vanaf 9.50 uur toegang).
10.10-10.25 uur We gaan in gesprek met 3 leden van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Interview met:
• Ton Wilthagen is professor aan de Universiteit Tilburg en kijkt vanuit arbeidsmarktperspectief;
• Peter van Leeuwen is van de landelijke cliëntenraad en kijkt vanuit cliëntperspectief;
• Steven Hubeek is van werkgeversvereniging AWVN en kijkt vanuit werkgeversperspectief.
10.30-11.00 uur Technologiepitches over oplossingen voor het verbeteren van mobiliteit, horen, zien, spreken en stressreductie bij werknemers of voor werkzoekenden.
11.00-11.50 uur In break-out rooms praten we door over de mogelijkheden van deze technologie voor uzelf, voor uw medewerkers of voor uw bedrijf. Eerste aanzet om te komen tot nieuwe pilots in de komende tijd.
11.50-12.00 uur Bijdrage minister Koolmees (SZW) en Guus van Weelden (UWV). Wrap up en mogelijkheid om een op een na te praten.

De challenge biedt u inspiratie en ideeën voor mogelijke pilots én biedt de gelegenheid om partners te ontmoeten met wie u gezamenlijke een pilotvoorstel kunt indienen.

Tijdens de challenge nemen we u o.a. mee in technologieën die al eens kleinschalig in de context van werk of re-integratie zijn geïmplementeerd. We bespreken graag met u suggesties voor bredere toepassingsmogelijkheden van dergelijke technologie. Daarnaast is er de mogelijkheid om nieuwe (eigen) ideeën met relevante partners uit te wisselen of ontwikkelen. U kunt met elkaar in gesprek over welke technologische oplossingen er mogelijk zijn voor knelpunten die mensen met een beperking ervaren i.r.t. werken. Of voor knelpunten die werkgevers ervaren in hun bedrijf bij het aannemen en behouden van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Belangrijke lessen die uit eerdere pilots naar voren zijn gekomen om tot een goed resultaat te komen zijn: het tijdig betrekken van de eindgebruiker en een goede samenwerking te realiseren tussen werkgever, technologieontwikkelaar, mensen met een beperking en hun ondersteuners. De regionale challenges zijn er onder andere om deze twee zaken te faciliteren.

Het programma voor de Challenges is in ontwikkeling en zal op een later moment op deze website verschijnen.

Regionale pilots hebben als doel inzicht te verwerven in wat het betekent om technologie in te zetten op de werkvloer of in de context van re-integratie. Ook hebben ze als doel zicht te krijgen op de effecten op arbeidsparticipatie (kwantitatief en kwalitatief). Kortom; komen tot betere werkmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking (werkenden en niet-werkenden) door inzet van technologie.

In de nieuwe pilots is zowel ruimte voor het opschalen van beproefde technologie (groei-pilots) als voor innovatieve technologische oplossingen (pionier-pilots). Bij de pionier-pilots vragen we in het bijzonder aandacht voor oplossingen die mensen met psychosociale beperkingen ondersteunen.

Meer informatie over de opbrengsten uit de pilots die zijn voortgekomen uit de vorige Challenge, vindt u onder op de pagina Pilots.