Winnaars Challenge Technologie voor Inclusie bekend

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft vorig jaar werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners opgeroepen een voorstel in te dienen om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zeven voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van UWV.

Tot en met 25 januari konden partijen hun voorstel indienen. De CTI heeft in totaal 24 aanvragen ontvangen. Deze aanvragen zijn beoordeeld door een vakkundige jury onder leiding van Bernard ter Haar (DG SZW en partner in de CTI). Uit de 24 aanvragen heeft de jury 7 voorstellen geselecteerd voor subsidie, waarbij rekening is gehouden met enige diversiteit in type technologie en beperking.

De prijswinnaars gaan nog deze maand van start. De meeste pilots zullen eind december 2019 worden afgerond. In de tussenliggende periode komen de pilotdeelnemers een aantal keer bij elkaar. Te beginnen met een feestelijke aftrap op 17 april om met elkaar kennis te maken.

De CTI wil met de pilots laten zien wat het betekent om technologie op de werkvloer in te zetten voor mensen met een beperking. De coalitie wil van de pilots leren wat de impact is op de toegankelijkheid van werk, de kwaliteit van werk en de economische haalbaarheid. Verder wil de CTI leren welke (externe) barrières een verdere opschaling in de weg staan en wie met die barrières aan de slag moet gaan.

Hieronder een overzicht van de prijswinnaars:

 

Werk zichtbaar maken

Binnen deze pilot worden wearables voor werknemers met een visuele beperking getest in een arbeidssetting waarin taken worden uitgevoerd die geen computertaken zijn. In een verzorgingshuis voert een werknemer verschillende taken uit (wassen, kleding sorteren) met de Orcam voorleesbril. Een andere werknemer, die werkt bij een grondverzetbedrijf, voert met een eSight vergrotende bril taken uit als het renoveren en reinigen van grafzerken en grafstenen. Bij beide werknemers wordt geanalyseerd hoe de inzet van nieuwe technologie het uitvoeren van taken mogelijk maakt die eerder niet of slecht uit te voeren waren voor blinde en slechtziende werknemers.

Cobot en exoskelet

Werkzaak Rivierenland gaat bij 4 werkgevers een exoskelet inzetten om werknemers die fysiek zwaar werk doen te ontlasten. Het zijn verschillende werkgevers: een ziekenhuis, een technologiebedrijf, groenvoorziening en een bedrijf in de logistieke sector. Bij Werkzaak Rivierenland zelf gaan ze een cobot inzetten voor het organiseren van pallets, ook gericht op het ontlasten van de medewerkers van fysiek zwaar werk.

Speaksee spraakherkenning

Speaksee is een systeem van microfoons wat automatisch spraak omzet naar tekst door middel van spraakherkenning en helpt doven en slechthorenden in hun communicatie. De dove of slechthorende deelt de microfoons uit aan de gespreksdeelnemers, de microfoon vangt de spraak op en dit wordt binnen 1 seconde omgezet naar vaart tekst in verschillende  kleuren per persoon. De gebruiker kan op zijn smartphone, tablet of laptop lezen wat er door welke persoon (kleurherkenning) wordt gezegd. Deze technologie wordt getest bij in totaal 11 werknemers, werkzaam bij de Nationale politie en via Ctalents gedetacheerd bij ABN AMRO, Rabobank en PwC.

Magazijnbeheer met een slimme bril

Metafors heeft een aanzienlijk magazijn (5000 m3) waar 7 mensen met een arbeidsbeperking werken onder begeleiding van een praktijkbegeleider. In deze pilot wordt een slimme bril ingezet die in verbinding met wifi en GPS met een computernetwerk. In de bril wordt tekst geprojecteerd en krijgen medewerkers instructies hoe ze orders kunnen afhandelen en hun voorraad te beheren.

Communiceren met beelden

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak moeite om mondeling of schriftelijk uit te drukken wat voor hen belangrijk is en wat er speelt. Samen met hen is hier een app voor ontwikkeld om aan de hand van beelden het makkelijker te maken om met andere mensen over wat voor hen belangrijk te praten. In deze pilot wordt getest of de app Ebb werkt en toegepaste waarde heeft op de werkvloer. De app Ebb wordt toepasbaar gemaakt en getest bij medewerkers van het Leerwerkbedrijf Werksaam die werken bij Verpakken, Catering, Schoonmaak, Post/Repro, Naaiatelier en de Buitenruimteservice. Werksaam verwacht dat rond de 50 personen in aanmerking komen om in de pilot deze app te testen.

Groen gedragen

Het snoeien van heggen is fysiek zwaar werk en vergt veel concentratie. De doelgroep van WVS, een leerwerkbedrijf in de groenvoorziening, is beperkt inzetbaar op deze taken vanwege fysieke overbelasting en/of gebruik aan concentratie/nauwkeurigheid. In deze pilot wordt door inzet van elektrisch gereedschap in combinatie met omgevingssensoren getest of het werk toegankelijker gemaakt kan worden. De omgevingssensoren geven signalen om de kwaliteit van het werk te bewaken.

Goed omgaan met je energiebalans

In deze pilot van Onbeperkt aan de Slag worden bestaande applicaties en apps getest om werknemers met een beperking te helpen hun energiebalans te monitoren en te behouden. In de pilot wordt een dashboard ontwikkeld die de applicaties en apps met elkaar verbindt en een energiemanagementsysteem vormt. Het energiemanagementsysteem biedt inzicht in energieverbruik en planning. Deze terugkoppeling geeft werknemers de mogelijkheid om de beperkte energievoorraad beter te verdelen en zo uitval te voorkomen. In de pilot testen 15 werknemers op verschillende werk- en denkniveaus het systeem bij in totaal zes werkgevers.

Flyer van de challenge
Download de flyer van de Challenge
Videoverslag van de aftrap van de Challenge