Op vrijdag 23 november vond de aftrap van de Challenge technologie en inclusie plaats. Tijdens een inspirerende bijeenkomst spraken werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en ondersteuners over de mogelijkheden van technologie en hoe we die kunnen gebruiken voor werknemers met beperkingen.

Marleen Stikker, directeur van de Waag Society, gaf daarbij de deelnemers de boodschap mee niet zonder meer te vertrouwen op de grote technologiebedrijven, maar als gebruiker zelf mee te denken en mee te ontwikkelen.

Dat dat ook precies de bedoeling is van deze Challenge bleek uit de elf pitches die daarop volgden.  Werkgevers en werknemers met een beperking vertelden over de belemmeringen waarmee zij in de praktijk te maken hebben en stelden de vraag hoe technologie hen daarbij kan helpen  Technologieontwikkelaars pitchten toepassingen zoals een exo-skelet of een holo-lens met de vraag voor welke werknemers met beperkingen en in welke situaties dit een oplossing zou kunnen zijn. Een korte beschrijving van alle pitches vindt u hier.

Hierna spraken de deelnemers in groepjes verder en bedachten ze samen plannen om de toepassingen in een concrete werksetting uit te proberen. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark schoof aan bij een van de tafels. Ze onderstreepte hoe belangrijk zij het vindt dat technologie de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking kan bevorderen en gaf aan dat haar ministerie dit op allerlei manieren zal ondersteunen.

Aan het einde van de dag riepen Fred Paling (UWV) en Bernard ter Haar (SZW) nog eens op om ideeën voor pilots in te dienen bij de CTI en om bij de uitvoering van pilots vooral van elkaar te leren. Voor het uitvoeren van een pilot kan nog tot 25 januari  2019 subsidie worden aangevraagd.

Videoverslag aftrap van de Challenge

 

Klik hier voor een transcriptie van het videoverslag

*Muziek speelt*
Cora van Horssen – UWV:
We trappen vandaag de challenge technologie voor inclusie af.
Dat is een soort competitie waarbij we echt op zoek zijn naar pilots waarbij werkgevers, werknemers en technologie-ontwikkelaars samen technologie gaan inzetten voor mensen met een beperking zodat het werk voor hen toegankelijk wordt.
Dat ze zelfstandiger kunnen werken en meer kunnen werken.

Nynke van den Boomen – Onbeperkt aan de Slag:
Ik ben hier omdat ik als werknemer met een handicap echt tegen een probleem aanloop op de werkvloer waar ik een hele concrete oplossing voor zoek.
Ik heb door mijn handicap een hele kleine batterij.
Vaak is die beperkte energievoorraad moeilijk te doseren.
Wat ik eigenlijk zoek is een technologisch hulpmiddel wat mij ook echt feedback kan geven.
Die dus met mij mee kan gaan denken zodat ik mijzelf beter kan reguleren, mijn energie beter kan reguleren.

Harmen Metz – Leerwerkbedrijf WVS
Wij zijn hier omdat wij graag breder willen gaan inzetten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Een onderdeel daarvan kan ook zijn het inzetten van moderne technologie en daar willen wij graag mee verder.
Daar willen we een proeftuin voor zijn en daar hopen we vandaag met verschillende mensen op aan te haken en uiteindelijk daar ook een stukje financiering voor te krijgen.

Nico Blok – Ombudsman Werk & Participatie:
Ik heb zelf een spierziekte.
Nou ik zag bijvoorbeeld dat het Skel-Ex een heel mooi soort skelet ontwikkelt heeft voor verminderde spierkracht.
Waar dat zij nog de vraag hadden van, hoe kunnen we toch nog ons product door ontwikkelen waardoor het nog geschikter wordt voor mensen mindere spierkracht.
Nou, misschien kan ik hen daarbij helpen.

Tamara van Ark – Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Er staan nog heel veel mensen langs de kant die dat niet willen en die we ook keihard nodig hebben als samenleving.
Met de oude vertrouwde middelen en de oude vertrouwde regelingen lukt het niet altijd om mensen aan werk te helpen.
Maar als je dan technologie in zou kunnen zetten zodat je letterlijk een beperking kan opheffen.
Ja, als dat de toekomst is dan kunnen we daar gewoon heel veel betekenen voor mensen.

Cora van Horssen – UWV:
Het vervolg is natuurlijk nu dat die goede ideeën die vandaag ontstaan zijn, ingediend worden als pilot.
Daar is subsidie voor beschikbaar en de ideeën die vandaag zijn ontstaan die kunnen ingediend worden.
Maar ook iedereen met andere ideeën die heeft nog tot eind januari de tijd om subsidie aan te vragen en een voorstel in te dienen.

Titel: Coalitie voor Technologie en Inclusie.
Een productie van de Rijksoverheid.