Verkleinen participatieverschil arbeidsmarkt

Mensen met een arbeidshandicap ondervinden belemmeringen in het vinden en behouden van werk. Deze belemmeringen kunnen worden opgeheven door de inzet van relevante en adequate technologische hulpmiddelen en voorzieningen. Er zijn al veelbelovende technologische toepassingen, maar die worden nog zeer beperkt ingezet voor de ondersteuning van mensen met een beperking.

Dat is wel belangrijk. De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap ligt fors lager dan het gemiddelde van de totale beroepsgeschikte bevolking. Waar ongeveer twee derde van de totale arbeidsbevolking tussen de 15 en 64 meer dan 12 uur per week werkt, ligt dit percentage voor personen met een arbeidshandicap fors lager. Dit Nederlandse netto participatieverschil is het grootste in de Europese Unie.

Ontstaan van de CTI

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) is ontstaan in 2018. Het initiatief volgde op twee studies naar de kansen van nieuwe technologieën voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgevoerd met subsidie van UWV (Athena Instituut, 2018; Technopolis Group en SEOR, 2018). De begeleidingscommissie van de twee onderzoeken wilde graag verder met de uitkomsten van de studies. Verschillende partijen werden door UWV benaderd om plaats te nemen in de CTI. Om het onderwerp meer aandacht te geven, werd er in januari 2018 een symposium georganiseerd waarbij de coalitie gelanceerd werd en er ideeën werden opgehaald om een agenda te ontwikkelen.

Binnen de coalitie komen vertegenwoordigers van gebruikers (mensen met een arbeidsbeperking), werkgevers, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en beleidsmakers samen om de mogelijkheden op dit vlak te realiseren. De coalitieleden zitten als ambassadeur in de coalitie. De CTI komt eens per drie maanden samen en de bijeenkomsten worden gefaciliteerd door UWV.

De visie van de Coalitie voor Technologie en Inclusie is om de domeinen van technologie en werk met elkaar te verbinden, zodat technologie ontwikkeld en toegepast wordt waardoor mensen met een arbeidsbeperking in staat worden gesteld om te werken. Om dit te bereiken focust de coalitie op drie pijlers: kennis delen, uitproberen en het wegnemen van barrières.

Totale arbeidsbevolking

  • > 12 uur p/w
  • < 12 uur p/w

Met arbeidshandicap

  • > 12 uur p/w
  • < 12 uur p/w

Bron: Technopolis Group en SEOR (2017)