Op deze pagina staan twee subsidieoproepen van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. De eerste is een subsidieoproep voor het uitvoeren van pilots, het tweede betreft een subsidieoproep voor het monitoren van deze pilots.

1. Subsidieaanvraag pilots

De CTI nodigt werkgevers, werknemers met een arbeidsbeperking, technologieontwikkelaars en ondersteuners uit om voorstellen in te dienen waarbij technologie op de werkplek ingezet wordt voor het ondersteunen van werknemers met een arbeidsbeperking. UWV stelt subsidie beschikbaar voor de begeleiding en uitvoering van deze pilots. U kunt in aanmerking komen voor een subsidie door een aanvraag en projectidee in te dienen. Download de subsidieoproep en het format voor meer informatie over het indienen van een projectidee.

Ondersteuning bij het opstellen subsidieaanvraag pilots

Wilt u deelnemen aan de challenge maar vormt het opstellen van een subsidieaanvraag een belemmering voor deelname? Dat zou heel jammer zijn. Wij willen u hier graag in ondersteunen en hebben ervaren professionals bereid gevonden te helpen bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Deze professionals kunnen u helpen bij het overleg over de ideeën en het doel van de pilot, het schrijven van de subsidieaanvraag en het zorgen dat alle elementen die nodig zijn ook deel uitmaken van de subsidieaanvraag.

2. Monitoronderzoek pilots

De pilots waaraan subsidie wordt toegekend, worden gevolgd via een monitoronderzoek.  Voor dit onderzoek stelt UWV subsidie beschikbaar. Onderzoeksinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie door een aanvraag voorzien van een projectidee in te dienen. De gehele procedure loopt via UWV Marktplaats. Voor meer informatie over dit subsidiethema klikt u op de onderstaande button.

Belangrijk! Als uw organisatie een voorstel wil indienen voor het monitoronderzoek, dient uw organisatie ingeschreven te zijn in het segment ‘Onderzoek’ bij UWV Marktplaats. Staat u nog niet geregistreerd, schrijf u dan nu in. Informatie over UWV Marktplaats en inschrijving vindt u via de UWV-website: http://www.uwv.nl/uwvmarktplaats.

Kunt u hulp gebruiken? Stuur dan een mail naar info@technologievoorinclusie.nl en geef aan waar u ondersteuning bij zou kunnen gebruiken. U krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht van ons.

26 november 2018 - 25 januari 2019Mogelijkheid tot het indienen van een pilot
Februari 2019Beoordeling van de voorstellen door de jury
Maart 2019Start eerste pilots
Eind 2019Eerste resultaten beschikbaar

Antwoorden op vragen over de subsidieoproep pilots zullen hier gepubliceerd worden. Antwoorden op vragen voor het monitoronderzoek verlopen via UWV Marktplaats.