Aanleiding van de Challenge

De Coalitie voor Technologie en Inclusie wil het gebruik van de mogelijkheden van technologie voor inclusie stimuleren. Daarom organiseren het ministerie van SZW en UWV namens de  coalitie gezamenlijk de Challenge Technologie voor inclusie.

Doel van de Challenge

Het doel van de Challenge is om ervaring op te doen met de implementatie van technologie ter ondersteuning van werknemers met beperkingen. Werkgevers, gebruikers, ondersteuners zoals jobcoaches en arbeidsdeskundigen en ontwikkelaars kunnen zo samen de beste koers bepalen om werk toegankelijker te maken, de kwaliteit van werk te vergroten en de inzetbaarheid en/of productiviteit van werknemers te verhogen. Het beoogde resultaat is een set goede werkpraktijken met mogelijkheden voor verdere opschaling van de technologie.

Voor wie

Voor deze Challenge zijn we op zoek naar werkgevers en technologiebedrijven die technologie willen inzetten op een werkplek om mensen met een beperking te ondersteunen. Het UWV stelt een subsidie beschikbaar voor de beste initiatieven zoals beoordeeld door een vak- en een expertjury.

Klik hier voor een overzicht van de juryleden
  • Bernard ter Haar – DG SZW, voorzitter
  • Frederike van Oostveen – AWVN
  • Ton Wilthagen – Hoogleraar Universiteit van Tilburg
  • Mireille de Beer – LFB
  • Peter-Paul Verbeek – Hoogleraar Universiteit Twente
  • Anne van der Veen – UWV, staf AD
  • Ilse Hento – UWV, secretariaat
  • Cora van Horssen – UWV, secretariaat

Aftrap van de Challenge

Op vrijdag 23 november vond de aftrap van de Challenge technologie en inclusie plaats. Tijdens een inspirerende bijeenkomst spraken werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en ondersteuners over de mogelijkheden van technologie en hoe we die kunnen gebruiken voor werknemers met beperkingen. Een uitgebreid verslag (inclusief videoverslag) vindt u hier.

Hoe kunt u meedoen

Het is nog tot 25 januari mogelijk om voorstellen voor een pilot in te dienen. Meer informatie over hoe u een voorstel kunt indienen vindt u hier.

26 november 2018 - 25 januari 2019Mogelijkheid tot het indienen van een pilot
Februari 2019Beoordeling van de voorstellen door de jury
Maart 2019Start eerste pilots
Eind 2019Eerste resultaten beschikbaar
Flyer van de challenge
Download de flyer van de Challenge